Jahalni programi

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Otrokom med 4. in 7. letom starosti.


 

POTEK PROGRAMA

Otroci preko igre spoznajo osnovne značilnosti konj, njihove nege ter pridobijo prve jahalne izkušnje. Poudarek je predvsem na stiku s konjem in jahalnih vajah, ki krepijo občutek za ravnotežje in vplivajo na izboljšanje koordinacije.

Mala šola jahanja poteka v skupini, saj je za otroke v tem starostnem obdobju družba vrstnikov zelo pomembna.


 

KAJ BODO UDELEŽENCI PROGRAMA Z OBISKOVANJEM PROGRAMA PRIDOBILI?

Otroci bodo tekom obiskovanja programa pridobili osnovno znanje o negi konj, izboljšali koordinacijo, ravnotežje, ter izboljšali motorične spretnosti. Pridobili pa ne bodo zgolj na motoričnih spretnostih, temveč bodo izboljšali številne socialne veščine kot so sposobnost delovanja v timu /skupini, komunikacijske spretnosti, razvili bodo občutek empatije, vzpostavili socialno mrežo in se predvsem zabavali.


 

CILJI PROGRAMA:

  • vzpostaviti pristen stik med otroci in konji

  • otroke spoznati z osnovnim znanjem o konjih, njihovi oskrbi, negi, značilnostih

  • izboljšanje ravnotežja, koordinacije in drugih motoričnih spretnosti

  • izboljšanje socialnih veščin kot so komunikacij, delovanje v timu, empatija

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Otrokom in mladostnikom med 8. in 15. letom starosti.


 

POTEK PROGRAMA

V okviru našega programa se bodo udeleženci seznanili z življenjem na kmetiji in delom s konji, z osnovnimi značilnostmi konja (oskrba, prehrana, psihologija, različni jahalni športi,...) ter se preizkusili v jahalnih spretnostih.


 

Glavna posebnost našega programa je, da temelji na celostnem pristopu, saj udeleženci programa ne bodo spoznali zgolj različnih jahalnih spretnosti, temveč se bodo imeli možnost preizkusiti v vlogi pravega konjenika, ki ne samo, da zna konja jezditi, ampak zna za njega tudi pravilno poskrbeti, razume njegovo neverbalno govorico in se spozna na njegove želje in potrebe, katere tudi upošteva. Udeležence bomo namreč razdelili v skupine in vsaki skupini dodelili svojega konja, za katerega bodo morali tekom trajanja programa skrbeti, česar se bodo naučili pod vodstvom ustrezno usposobljenih vaditeljev.


 

Program Ko bom velik bom konjenik/konjerejec se bo izvajal:
- od ponedeljka do petka med 7.30 in 16.30
- v času vseh šolskih počitnic od septembra do junija in dvakrat v poletnih mesecih (zimske, prvomajske, poletne in krompirjeve počitnice)


 

Po potrebi bomo organizirali tudi prevoz, ki bo otroke zjutraj pripeljal in jih na koncu dneva tudi odpeljal domov.


 


Primer delavnika na programu:
7.30 - prihod in razdelitev v skupine. Pregled delovnih nalog in seznanitev s cilji tistega dne.
8.00 - jutranja vadba / razgibalne vaje / motivacijske igre /
8.30 - delavnica - spoznavanje konja / oskrba konja / anatomija konja / psihologija konja /
9.15 - malica / okrepčilo /
9.30 - priprava na jahanje / osnove jahanja / jahanje /
12.00 - kosilo in počitek
13.30 - delavnice z delovnimi listi / komunikacija med jahačem in konjem / kliker trening / neverbalna govorica konja /
14.30 - športne igre / namizni tenis / odbojka na mivki / kino na prostem
16.00 - 16.30 - pregled dnevnih aktivnosti / odhodi domov


Sodelujočim otrokom in mladostnikom lahko v okviru lastne infrastrukture in kadra zagotovimo celostno in nemoteno izvedbo načrtovanega programa. Vsi udeleženci programa bodo prejeli tudi simbolično nagrado in potrjeno potrdilo o opravljenem delu na posestvu.


 

CILJI PROGRAMA

1.) Čim večjemu številu otrok in mladostnikov zagotoviti aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, česar v okolju v katerem delujemo (SV Slovenija), ki je socialno šibkejše, močno primanjkuje
2.) Izboljšati motorične spretnosti, koordinacijo in ravnotežje, kar posledično vpliva tudi na izobljšanje mentalnih sposobnosti
3.) Izboljšati socialne kompetence (komunikacijske spretnosti, občutek odgovornosti, sposobnost empatije)
4.) Povečati socialno mrežo udeležencev
5.) Izboljšati samopodobo, katera je pri socialno ogroženih velikokrat okrnjena, prijateljevanje s tako veličastnim bitjem kot je konj na namreč navdaja s posebnim ponosom
6.) Osmisliti življenje otrokom in mladostnikom in tako posledično zmanjšati različne odvisnosti.


 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Program je namenjen ljubiteljem konjev od 8. leta starosti naprej, ki si želijo svoje jahalno znanje stalno izpopolnjevati in nadgrajevati.


 

POTEK PROGRAMA

Udeleženci, programa so, na podlagi jahalnega predznanja, razdeljeni v tri skupine, in sicer:

  • - začetna skupina

  • - nadaljevalna skupina

  • - tekmovalna skupina

Vadba poteka individualno ali v skupini od dva do največ štiri jahače, po dogovoru med udeleženci posameznega programa in inštruktorjem.


 

CILJI PROGRAMA

Udeležence programa seznaniti z osnovami jahanja, pripravo konja na jahanje oz. nadgrajevati njihovo predznanje, ter jih naučiti pravilnega pristopa do konja.


 

1.) ZAČETNI TEČAJI JAHANAJA

Namenjen je jahačem, ki še nimajo jahalnega predznanja. Prve lekcije potekajo individualno na lonži, kasneje pa v primerni skupini, ki šteje med 2 in 4 jahače. Začetni tečaj poteka enkrat do dvakrat tedensko, lahko tudi večkrat odvisno od individualnega dogovora med tečajnikom in inštruktorjem.


 

2.) NADALJEVALNI TEČAJI JAHANJA

Namenjen je jahačem, ki imajo že dovolj predznanja, da samostojno jahajo v skupini. Cilj nadaljevalnega tečaja je pridobiti dovolj znanja za opravljanje izpita Jahač 2, za kar pa se vsak posameznik individualno odloči. Nadaljevalni tečaj poteka enkrat do dvakrat tedensko, lahko tudi večkrat odvisno od individualnega dogovora med tečajnikom in inštruktorjem.


 

3.) TEKMOVALNE SKUPINE ( PRESKAKOVANJE OVIR IN DRESURNO JAHANJE)

Treningi tekmovalnih skupin je namenjen jahačem, ki imajo tekmovalne ambicije ali v preskakovanju ovir ali pa v dresurnem jahanju. Treningi potekajo individualno, večkrat tedensko po dogovoru med jahačem in inštruktorjem, pod vodstvom tekmovalcev-inštruktorjev v eni ali drugi disciplini.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Program je namenjen tistim, ki jim vsakodnevne aktivnosti ne omogočajo rednega obiskovanja jahalnih lekcij, jih pa kljub temu vleče v svet konj ali turistom.


 

POTEK PROGRAMA

Obiskovalci se lahko odločijo med sprehodom v naravi ( primerno za obiskovalce, ki imajo nekaj jahalnega predznanja ), spoznavanjem osnov jahanja v maneži ali vodenim jahanjem po poligonu (primerno za otroke).


 

CILJI PROGRAMA

Obiskovalcem predstaviti svet konj.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN

Program je namenjen predšolskim otrokom, osnovnošolcem in srednješolcem.


 

POTEK PROGRAMA

Šolarji pri nas spoznajo delo in življenje na kmetiji, osnovne značilnosti konj, ter drugih domačih živali, ter se preizkusijo v jahanju.

Na posestvu večkrat letno pripravimo tudi razstave z različno tematiko ( konji nekoč in danes, različni konjeniški športi, kovaštvo, anatomija konja, slovenske avtohtone pasme, razstave fotografij in slik na temo konj,…).

V spomladanskih in zgodnjih jesenskih mesecih pa na posestvu izvajamo tudi program obveznih izbirnih vsebin.